Chú trọng thực hiện tốt Cuộc vận động 50

Chú trọng thực hiện tốt Cuộc vận động 50

Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh hiện quản lý, khai thác sử dụng một khối lượng lớn VKTBKT đa dạng về chủng loại, do nhiều nước sản xuất, chủ yếu là trang bị cũ, hệ số kỹ thuật thấp, thiếu đồng bộ… trong khi phải triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ, với yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng thực hiện công tác kỹ thuật, trọng tâm là các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ50).

Miền đất lưu giữ những “hồn quê”

Miền đất lưu giữ những “hồn quê”

Với nền văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú cùng những nghề truyền thống có tuổi đời trên 100 năm, huyện Quảng Uyên còn hấp dẫn du khách bởi những làng quê xinh đẹp, thanh bình, no ấm. Ẩn sâu trong đó là những nét duyên văn hóa của đồng bào các dân tộc, chỉ một điệu đàn tính, một lời...

Phát hiện em gái không phải con ruột của ba mẹ

Phát hiện em gái không phải con ruột của ba mẹ

Tôi 30 tuổi, hơn em trai 2 tuổi, hơn em gái 4 tuổi. Càng lớn tôi càng nhận rõ em gái không hề giống ba mẹ hay anh em tôi, từ hình dáng bên ngoài lẫn tính cách.